+386 (0)30 654 321 info@simptom.eu Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
simptom RFID skladiščno poslovanje

Skladiščno RFID poslovanje

  • hitra in učinkovita izmenjava podatkov vezanih na odpremo blaga,
  • hitro in učinkovito zbiranje podatkov v času priprave in odpreme blaga,
  • odličen nadzor nad terenskim izvajanjem delavcev,
  • detajlni podatki o izvajanju storitev; hitrost in kakovosti storitev,
  • izjemna rešitev za procesni razvoj in rast podjetja.

Zakaj RFID identifikacija v logistiki?

V današnjem procesu distribucije in logistike je priljubljena uporaba papirnatih obrazcev za zbiranje in dostavo blaga. Običajno se pred fazo odpreme obrazec ročno formira v prilagojeni aplikativni rešitvi, po dobavi blaga pa ga je potrebno ponovno procesirati ter ročno dopolniti z novimi podatki izvedbe. Tak proces je neučinkovit in nagnjeni k človeškim napakam (ročni vpis). Logistika in distribucijske možnosti se hitro razvijajo, kar gre zahvala gospodarskemu razvoju in vedno bolj obsežni papirni dokumentaciji za obdelavo. Jasno je, da ročno procesiranje podatkov ne more ohranjati koraka z obsegom dela in razvojem industrije, kjer se zahteva temeljitost izvajanja, večja učinkovit ter celovitost sledenja blaga. Glede na najsodobnejše vodstvene koncepte, mora biti tudi process dela opremljen s sodobno avtomatizirano opremo in tehnologijo. Ob tem se graditi na kvalitetnih in ažurnih podatkih za enostaven pregled dela. Medtem ko avtomatizacija izvajanja drastično izboljša učinkovitost dela in zmanjšuje napake izvajanja, lahko aplikativne rešitve zagotovijo celovito obdelavo podatkov, kar omogoča enostavnejše vodenje logističnega procesa ter ureditev podatkov za podporo vodstva pri podajanju odločitev. Z integracijo avtomatiziranih procesov dela in aplikativne podpore procesa, se bistveno zmanjša potreben čas za dostavo, izboljša se natančnost izvajanja, spremljanje informacij pa je možno v realnem času.

Zahteve strank

Zaradi ostre konkurence je danes pomemben pokazatelj logistična konkurenčnost podjetja, ažurna komunikacija s stranko, dobavitelji, distributerji in sistemom vodenja in upravljanja. Hitra rast in razvoj logističnih podjetij lahko torej pomeni veliko prednost, predvsem pa odpravi ključne pomanjkljivosti izvajanja, ki vplivajo na konkurenčnost podjetja:

  • počasno in neučinkovito izmenjavo podatkov povezanih s organizacijo odpreme blaga,
  • počasno in neučinkovito zbiranje podatkov ter vnos v času organiziranja odpreme blaga,
  • pomanjkanje nadzora nad distribucijskimi delavci,
  • pomanjkanje merljivih ocen delavcev, delovnih obremenitev in kakovosti storitev,
  • veliko potrebnih naložb nujnih za nadaljnjo rast podjetja.

Jasno je, da logistično podjetje potrebuje višjo raven digitalizacije informacij za boljše upravljanje in nadzor poslovanja.

Opis RFID procesnega sistema

Logistična informacijska platforma oz. nadgradnja obstoječega ERP sistema v vašem podjetju, ki je podprt z prenosnimi ročnimi terminali (PDA), RFID tabličnimi računalniki, črtno-kodnimi zapisi, RFID čipi oz. nalepkami, komunikacijskim protokolom GPRS za samodejni prenos podatkov, zagotavlja učinkovit pristop k zbiranju in vnosu podatkov. S takšno rešitvijo je moč blagu slediti skozi celoten proces tranzita, informacijski in denarni tok pa je mogoče nadzorovati pravočasno in natančno ter tako zmanjšati splošne logistične stroške družbe. Ob tem se znatno izboljša odstotek napak pri delu, dosežemo večjo doslednost pri spremljanju procesa dela, poenostavimo izvedbo obračuna, izboljšamo vodenje podjetja, okrepimo družbene zmogljivosti, povečamo obseg in hitrost podatkov ter dosežemo natančnost in ažurnost iz vidika celostne podpore vodenja podjetja.

simptom-RFID-Logistics-Function

Vzpostavitev procesa dela

Celostna RFID podpora procesne organiziranosti sestoji iz treh delov: RFID ročni terminal (PDA), brezžičnega omrežja in sistemske programske opreme.

1) Ročni terminali (PDA terminal ali tablični računalnik)

To je naprava, ki omogoča enostavno zbiranje najrazličnejših virov informacij na terenu, hkrati pa omogoča brezžičen prenos podatkov v centralni sistem podjetja. Sestoji lahko iz različnih modulov (čitalec črtnih kod, RFID transponderjev, prstnih odtisov, očesne šarenice, tiskalnika, kamere, ipd), kateri se vključijo glede na potrebe in specifike procesa dela.

Ročni terminal tako predstavlja robustno multifunkcijsko napravo, katero je moč enostavno prenašati ob pasu, omogoča pa hiter dostop do neposrednih informacij iz centralnega sistema podjetja, kamor se prenašajo tudi vsi avtomatsko zajeti in procesirani podatki iz terena.

2) Brezžično omrežje

Brezžično omrežje lahko tretiramo kot GSM/GPRS omrežje, ki je na voljo skoraj povsod, sočasno pa je lahko to tudi interno omrežje Wi-Fi, ki omogoča brezplačen prenos podatkov znotraj organizacije.

Povezava med RFID ročnimi terminali in ERP sistemom podjetja omogoča enostaven in nadzorovan proces izmenjave in zapisov podatkov. Gre torej za pretok informacij v realnem času, kar omogoča takojšnje spremljanje in ukrepanje nadzornih služb procesa.

3) Sistemska programska oprema

Govorimo o namenski programski opremi za upravljanje oz. izvedbi prilagoditev obstoječega ERP sistema podjetja. Temu primerno se prilagodi tudi aplikacija, ki je nameščena na RFID ročni terminal, preko katere lahko posamezen uporabnik (po izvedbi ustrezne prijave) dostopa do podatkov, ki jih potrebuje za svoje delo.

ERP sistem podjetja v vlogi RFID celostnih rešitev nastopa kot medij za pregled, shranjevanje in nadzor izvajanja procesnih aktivnosti. Govorimo torej o pregledu vseh informacij na enem mestu, kar dovoljuje enostaven način podajanja odločitev vezanih na optimizacijo in cenovno učinkovitost.

Poslovni proces

Rešitev, ki pokriva celoten poslovni logistični proces, običajno vključuje naslednje operativne korake: blago, zbiranje, vstop v skladišče, nakladanje in odprema iz skladišča, vstop v lokalni distribucijski center, odpreme iz lokalnih distribucijskih centrov, prejem in podpis prejemnika.
Logo+slogan_simptom_dbg

Profesionalne logistične in distribucijske rešitve

Logistično distribucijski sistem izvajanja

1) Sistemske prijave

Delavec, ki izvaja posamezno operativno nalogo, za dostop do sistema potrebuje uporabniško ime in geslo (samo pooblaščeni uporabniki se lahko prijavijo v aplikacijo na terminalu). Slednje dovoljuje, da v sklopu uporabe ročnega terminala (programska oprema) definira začetek izvajanja procesa. Na takšen način torej posega do seznama naročil, pregleda le-teh in končne obdelave zbranih podatkov.

2) Zbiranje blaga

Ob prihodu do prevzemnega mesta, delavec zajame črtno oz. RFID kodo iz nalepke posamičnega ali skupinskega blaga z enostavnim pritiskom na gumb za skeniranje, iz seznama izbere vrsto blaga, destinacijsko kodo, podatke o prejemniku ter vse skupaj prenose v centralni ERP sistem.

3) Dobava blaga v skladišče

Paketi se dnevno dostavljajo v skladišča, slednje pa pomeni enostaven proces zajema informacij z uporabo ročnega terminala, ki preko namenskega skenerja zajame vhodne identifikacijske podatke paketa. Ti podatki se v realnem času prenesejo v centralni ERP sistem z uporabo GSM/GPRS ali internega Wi-Fi omrežja.

4) Odprema iz skladišča

Med prenosom blaga, skladiščni delavec skenira vsako pakiranje blaga in po možnosti določi preko aplikacije tudi transportno kodo in destinacijo, s tem pa prepreči morebitne napake napačne dostave. Zbrani podatki se od tu prenese nazaj v sistem upravljanja.

5) Vpis v lokalni distribucijski center

Ko paket prispe na lokalni distribucijski center, delavec optično prebere črtno kodo na paketu in s tem avtomatsko preveri skladnost podatkov s sistemom. Na takšen način se prepreči morebitna nepravilnost dostave. Podatki o novo zbranem paketu se prenesejo nazaj v ERP sistem upravljanja.

6) Postopek za odpremo paketa (lokalni distribucijski center)

Posamezen delavec prejme nalogo za specifično odpremo blaga preko aplikacije na ročnem terminalu. V nadaljevanju je potrebno zgolj zajeti informacije o paketu, kar lahko delavec stori z uporabo RFID modula oz. čitalca črtne kode na svojem ročnem terminalu, s tem pa upari podatke o naslovniku in paketu. Vse skupaj se avtomatsko zabeleži in prenese v centralni sistem ter faza transporta se lahko začne.

7) Transport do naročnika

Delavec dostavi paket po vnaprej določeni poti in zaporedju. Ob prihodu do naslovnika se paket skenira, s tem pa se podrobne informacije o paketu prikažejo na zaslonu ročnega terminala. Po preverjanju z obeh strani, prejemnik prejme paket ter s podpisom na zaslon terminala slednjega tudi potrdi. Storitev dostave je s tem zaključena, podatki pa se nato avtomatsko prenesejo v ERP sistem podjetja.

8) Fotografiranje kot dokaz

V primeru poškodbe paketa ali drugih potreb za fotografiranje lahko delavec z uporabo ročnega terminala zajame fotografijo in jo enako kot podatke pošlje v centralni informacijski sistem. S tem dobimo celovit koncept zajema vseh vrst informacij, ki lahko nastanejo na terenu ter posledično tudi poenostavimo prenos najrazličnejših informacij v ERP sistem za nadaljnjo obdelavo.

9) Prenos podatkov

Podatki zbrani v najrazličnejših postopkih izvedbe procesa, se lahko v sistem prenesejo v realnem času in neodvisno od lokacije. V teh primerih se uporablja GSM/GPRS omrežje, v primeru optimizacije stroškov prenosa pa se lahko podatki iz ročnih terminalov prenesejo, ko delavec s terminalov vstopi v interno Wi-Fi omrežje. V tem primeru se sprotni podatki shranjujejo v spominski sistem ročnega terminala.

Management poslovanja v skladišču

Glavne prednosti RFID sistema

1) Delavec lahko pravočasno pridobi točne informacije o zbiranju in pošiljanju paketa preko ročnega terminala, kar zagotavlja pravočasnost, natančnost in učinkovitost odpreme paketov.

2) Z uporabo ročnih terminalov lahko zagotovimo pravočasne povratne informacije o dostavi, s tem pa zagotovimo ažurno spremljanje procesnega dela in povečamo natančnost in učinkovitost dostave blaga.

3) Enostavno reševanje postopkov nepravilnosti, saj imamo v realnem času vse zbrane informacije o izvajanju na enem mestu, s tem pa je podajanje odločitev hitro in z minimalnimi stroški.

4) Na podlagi zbranih podatkov se lahko izvajajo statistične analize uspešnosti in cenovne učinkovitosti, s tem pa se vzpostavi avtomatizacija kazalnikov KPI v logističnih operativnih procesih.

Učinki RFID v procesu

Za vsako podjetje je dobra storitev temeljni kamen za izboljšanje podobe blagovne znamke in rasti podjetja. Pravočasnost je narava dobrih logističnih storitev.

1) Povečanje zadovoljstva strank

Ročni terminal lahko zagotovi izvajanje logističnih storitev 24 ur na dan, kar izboljšanja odnos in zaupanje strank, kar posledično pomeni vzvod za dolgoročno partnerstvo. Takšen sistem omogoča strankam lažji pregled in sodelovanje z logističnim podjetjem, sočasno pa krepi učinkovit kroga partnerstva.

2) Vir povezovanja in proces optimizacije

Sistem omogoča ponovno inženirstvo delovnega procesa logističnega podjetja, optimizacijo sredstev, odstranitev med-sektorskih komunikacijskih ovir, integracijo avtomatiziranega pretoka informacij in celovit nadzor na materialnim in ekonomskim tokom.

3) Upravljanje zmanjšanja stroškov in izboljšanje konkurenčnosti

Sistem omogoča v realnem času sinhronizirati vse podatke o izvajanju delavcev in dostavi blaga. Slednje zagotavlja temeljne podatke za izvajanje ekonomskega managementa, krepitev vodenja delavcev, spremljanje uspešnosti in učinkovitosti celotnega transportnega procesa, izboljšanje delovne zaščite, zagotavljanje optimizacije poslovnega procesa, nadaljnje izboljšanje kakovosti storitev in izgradnjo boljše podobe blagovne znamke podjetja napram konkurenci.

Želite izvedeti več?

Za več podrobnosti o RFID rešitvah in optimizaciji poslovnih procesov vas vabimo, da nas kontaktirate. Naša ekipa se bo z veseljem odzvala na interes skupnega srečanja, kjer lahko skupno preučimo vašo dejansko situacijo in podamo smernice o možnih izboljšavah. Vaše zadovoljstvo je naša največja motivacija.

has been added to the cart. View Cart
Top