+386 (0)30 654 321 info@simptom.eu Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
RFID-sledenje-perila-simptom

RFID sledenje perila

  • optimizacija izvajanja procesa in delovnih operacij;
  • uvedba avtomatizacije postopkov predstavlja manj napak in bistvene prihranke denarja;
  • enostavno spremljanje in vodenje zalog ter upravljanje novih naročil;
  • detajlen pregled nad lokacijam posameznega kosa perila, cikli pranja, itd;
  • preprečevanje izgub in kraj oblačil visokih vrednosti.

Vloga RFID tehnologije v procesu?

Ključ pri zagotavljanju uspešnosti poslovanja podjetja je v povečanju učinkovitosti izvajanja. Govorimo o natančnem zajemu procesnih informacij, katere lahko nadalje uporabimo za analizo in optimizacijo. Vse to je načrtovano že v sklopu »Industrija 4.0 - digitalizacija procesov«, ki je več kot samo trend in bo kmalu postala nujni sestavni del konkurečnosti poslovnih modelov.

V okviru blagovne znamke simptom vam skušamo približati najnovejše smenirce sistema RFID spremljanja upravljanja s perilom, kar vključuje najnovejšo RFID tehnologijo za najučinkovitejše upravljanje industrijskih, hotelskih ali bolnišničnih pralnic. Sistem racionalizira in avtomatizira postopke pranja perila, zmanjša stroške dela in zagotovi sprotne informacije za optimizacijo izvajanja procesa.

perilo

Merljivost dela

Ključ je v vzpostavitvi avtomatiziranega beleženja aktivnosti izvajanja, pri tem pa le-to ne sme imeti za posledico znižanja učinkovitosti.

Povečanje učinkovitosti

Analiza izmerjenih parametrov procesa dela nudi možnosti ugotavljanja kritičnih točk izvedbe in predlogov za optimizacijo.

Odprava napak

Z jasno sledljivostjo se zmanjša možnost nastajanja napak, pri tem pa se znatno poveča učinkovitost kot posledica boljše oragnizacije dela.

Znižanje stroškov

Učinkovitejše izvajanje, preprečevanje napak (reklamacij/zamud), podrobna zgodovina aktivnosti za posamesen kos oblačila, preprečevanje odtujitev in ostale prednosti sistema sledenja vodijo v znižanje procesnih stroškov upravljanja s perilom in oblačili.

Oprema oblačil

posamezen kos oblačila ali objektnega perila se opremi z RFID oznako, kar označenemu kosu podaja identiteto v ciklu spremljanja.

Beleženje aktivnosti

Z namestitvijo stacionarnih in ročnih RFID čitalcev pridobimo informacijo o lokaciji posameznega kosa perila ter njegove procesne poti.

Nadzor izvajanja

Na podlagi podatkov o lociranju perila, lahko spremljamo skladnost s procesom čiščenja, časovno prehajanje med fazami ter zgodovinske aktivnosti vsakega oblačila.

Učinkovitost procesa

Temelj industrije 4.0 je v vzpostavitvi digitalizacije prcoesov (zajema podatkov), kar vodi h konkurenčni in ekonomični zasnovi poslovnih procesov.

perilo2
faze-sledenja

SLEDENJE PROCESA UPRAVLJANJA PERILA

perilo-rfid

Namestitev tehnične RFID opreme

Za namen vzpostavitve avtomatske indentifikacije perila in oblačil, se na posamezni točki vhoda, prehoda ali izhoda iz procesa namestijo RFID stacionarni čitalci z antenami.

Na podlagi zajetih informacij pridobimo točne podatke o lokaciji in času prehoda posameznega kosa perila, kar se steka v informacijski sistem visManage, kateri je namenjen pregledu in upravljanju z aktivnostmi procesa, hkrati pa nudi možnost integracije ključnih podatkov v ERP sistem naročnika.

Ročni zajem podatkov

V primeru dinamičnih lokacij zbiranja in dostave perila po oddelkih, se lahko podatke o RFID oznakah perila ali črtni-kodi zajema tudi z ročnimi čitalci, kateri poleg identifikacije omogočajo enostavno vizualizacijo želenih podatkov na preglednem zaslonu.

perilo0

Želite izvedeti več?

Za več podrobnosti o RFID rešitvah in optimizaciji poslovnih procesov vas vabimo, da nas kontaktirate. Naša ekipa se bo z veseljem odzvala na interes skupnega srečanja, kjer lahko skupno preučimo vašo dejansko situacijo in podamo smernice o možnih izboljšavah. Vaše zadovoljstvo je naša največja motivacija.

has been added to the cart. View Cart
Top